Browsing: KIẾN THỨC

KIẾN THỨC
Matic Network (Polygon) là gì?

Matic Network (Polygon) là gì? Matic Network (Polygon) là giải pháp mở rộng dựa trên Sidechain cho các Public Blockchain. Dựa trên công nghệ Plasma, Matic Network (Polygon)…