Pi Network Mạng chính ( Mainnet) là gì?

HỎI ĐÁPDanh mục đơn: PI NETWORKPi Network Mạng chính ( Mainnet) là gì?
tienanhit Nhân viên hỏi 3 năm trước
Mạng chính (Mainnet) là mạng thử nghiệm có hiệu suất cao nhất ở trạng thái lý tưởng. Điểm khác biệt cơ bản là một khi mạng chính trực tuyến, toàn bộ môi trường mạng hoàn toàn được phân cấp. Mọi dữ liệu tương tác được tạo ra trên mạng chính đều có thể theo dõi được và không thể bị giả mạo.
Để sửa đổi hoặc thêm một số dữ liệu chính vào mạng chính, bạn cần đưa ra đề xuất cho toàn bộ cộng đồng. Hầu hết người dùng trong cộng đồng có thể sửa đổi hoặc thêm sau khi đồng ý, thay vì chỉ nhà phát triển hoặc bên dự án làm mạng thử nghiệm.