IAT là gì?

tienanhit Nhân viên hỏi 3 năm trước

IAT được viết tắc từ cụm từ In-App-Transfer, cũng được xem là thuật ngữ trong Pi Network. Thuật ngữ này có nghĩa là chuyển Pi trong nội bộ của Pi Network, cho đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng trên dưới 300 người đầu tiên trên thế giới được chọn để thử nghiệm (KYC Know-Your-Customer) xác minh danh tính và mở tính năng IAT (In-App-Transfer) cho phép chuyển Pi nội bộ.

IAT-(In App Transfer) là tính năng trên ứng dụng Pi Network, sau khi bạn được chọn và hoàn tất việc KYC (Know Your Customer) xác minh danh tính tài khoản và được @PiCoreTeam kích hoạt mở tính năng IAT-(In App Transfer) này thì lúc đó bạn mới có thể chuyển và giao dịch Pi qua lại giữa các tài khoản Pi với nhau. Pi đã thực hiện chuyển Pi nội bộ từ lúc nào? Lần đầu tiên và là người đầu tiên thực hiện tính năng IAT này là @PiCoreteam, giao dịch đầu tiên trong lịch sử Pi Network là giao mua tên miền (Domain name). @PiCoreteam thực hiện giao dịch mua tên miền “pi.app” giao dịch này trị giá là 10,000pi chuyển cho người có tên tài khoản trên mạng Pi network là @89199. Giao dịch này được thực hiện vào lúc 2 giờ 16 phút sáng ngày 16 tháng 12 năm 2019, tính theo múi giờ chuẩn Thái Bình Dương (Pacific Standard Time -PST).